måndag 19 januari 2015

Mål 2015!


Jag har satt upp några mål för 2015 för att ha något att sträva efter.

Mitt första mål är att spara 25% av min nettolön 2015. Det är en ganska låg nivå men jag börjar med 25% det här första året så ska jag öka för varje år med ett långsiktigt mål att spara 50% av nettolönen.  

Mitt andra mål är att min portfölj skall ha en avkastning över 8%.

Mitt tredje mål är att jag skall ha en löneökning på 6%. Min lön är väldigt viktig för mig för att kunna spara så mycket som jag önskar därför är min utveckling av lönen viktig för mitt långsiktiga mål.

Mitt fjärde mål är i riktning med mitt långsiktiga mål att gå över mer mot aktier istället för fonder. Idag har jag ca 50% av aktier i min portfölj så målet är att aktier skall uppgå till minst 65% av min portfölj vid årets slut.

Dessa är mina mål som påverkar mitt sparande för 2015.

Dessa mål känns som rimliga för 2015 som är mitt första år med mål för mitt sparande.


Mitt långsiktiga mål är att bygga en stabil aktieportfölj med bra utdelning som skall bidra till min ekonomi som en extra inkomst i framtiden.

Men de första 10 åren så räknar jag absolut inte med att utdelningarna skall bidra något till min inkost utan utdelningarna skall absolut återinvesteras.

Nu är det bara att vara disciplinerad så målen uppnås under 2015.


/ på återseende
   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar